اهداء جايزه ملّی مسئوليت اجتماعی به مديرعامل شركت خانـه

در آئين نخستين رونمايي از لوح ثبت ملّي مكتب نستعليق ميرعمادالحسني هنرمند خوشنويس و بلند آوازده عصر صفوي كه به همت موزه خط و كتابت ميرعماد در كاخ موزه ملت مجموعه فرهنگي تاريخي سعدآباد برگزار گرديد، آقاي مهندس هادي اسماعيلي نوش‌آبادي مديرعامل شركت خانه به عنوان يكي از حاميان فرهنگ و هنر اسلامي مفتخر به دريافت جايزه مسئوليت اجتماعي گرديد.

در اين مراسم از مشاركت فعال شركت خانه در آئين رونمايي از ثبت ملّي مكتب نستعليق ميرعماد تقدير بعمل آمد و به پاس اين اقدام فرهنگي شركت خانه كه در راستاي حفظ هويّت ملي و معرفي ظرفيت‌هاي غني فرهنگ و تمدن ايران اسلامي است، برند شركت خانه روي لوح و كتيبه جهاني ميرعماد ثبت و در موزه سعدآباد به عنوان يك سند ملّي و تاريخي قرار گرفت./خ