بازديد رياست محترم بنياد از پروژه‌هاي شهرك خانه تهـران

آقاي مهندس سعيدي‌كيا رياست محترم بنياد به‌همراه آقاي مهندس خواجه‌دلوئي معاون محترم توسعه و ساختمان بنياد و آقاي مهندس كميلي مديرعامل محترم شركت مادر تخصصي عمران و مسكن ايران و هيأت همراه در تاريخ 30/11/1397 از پروژه‌هاي شهرك خانه تهران بازديد نمودند. ايشان در ابتدا از پروژه مسجد شهرك كه احداث آن اخيراً به اتمام رسيده است بازديد و دوركعت نماز تحيّت در آن به‌جاي آورد.

آقاي مهندس سعيدي‌‌كيا با اشاره به‌نوع معماري و كيفيت بالاي ساخت مسجد و محوطه آن از روند ساخت اين پروژه اظهار رضايت نمود و آقاي مهندس خواجه‌دلوئي از اين پروژه به‌عنوان بنايي خاص ياد كرد كه در طراحي و اجراي آن از معماري اسلامي – ايراني استفاده شده است.

بازدیدکنندگان سپس از فاز يك پروژه مجموعه ورزشي شهرك خانه تهران كه شامل استخر، سونا و جكوزي و سالن چند منظورة ورزشي است بازديد نمودند و رياست محترم بنياد معماري و ساخت اين مجموعه را تحسين نمود.

حاضران در ادامه از معابر و تأسيسات زيربنايي و روبنايي فازهاي مختلف شهرك بازديد و ويلاهاي ساخته شده توسط شركت خانه را نيز ملاحظه نمودند.

در انتها آقاي مهندس سعيدي‌كيا ضمن اظهار رضايت نسبت به اجراي اين پروژه‌ها از جناب آقاي مهندس كميلي و مديريت شركت خانه و پرسنل آن قدرداني نمودند./خ