بازديد رياست محترم بنياد از پروژه روما كيش

جناب آقاي مهندس سعيدي‌كيا رياست محترم بنياد به‌همراه جناب آقاي مهندس خواجه‌دلوئي معاونت محترم توسعه و ساختمان بنياد و هيأت همراه در تاريخ 09/12/1397 از پروژه روما كيش شركت خانه بازديد بعمل آوردند.

ايشان ضمن ابراز رضايت از بهبود كيفيت اجراي بلوك C و نيز استفاده از مصالح و تجهيزات با كيفيت توليد داخل در اين پروژه به‌جاي مصالح خارجي از جمله كاشي و سراميك، آسانسور و ... بر ادامه اين روند تأكيد نمودند.

آقاي مهندس سعيدي‌كيا اجراي بلوك‌هاي آتي روما كيش (بلوك‌هاي D , E , F) را فرصتي بسيار خوب و مناسب جهت سرمايه‌گذاري شركت خانه در اين پروژه دانست .

رياست محترم بنياد درخصوص استفاده از طرح مالكيت زماني (تايم شرينگ) براي بلوك F نيز دستور دادند كه اين موضوع در هلدينگ عمران و مسكن ايران مورد بررسي قرار گيرد و درصورت مثبت بودن نتيجة آن، اين طرح اجرايي شود./