021-42064

اخبار و تازه ها

آگهی مزایده عمومی املاک شرکت خانه شماره 1/468/402 نوبت اول مورخ 22/03/1402

شرکت خانه در نظر دارد تعدادی از املاک خود را از طریق برگزاری مزایده عمومی با شرایط نقد و اقساط و بدون دریافت کارمزد به شرح جدول ذیل به فروش برساند. از متقاضیان حقیقی و حقوقی دعوت می شود برای بازدید از املاک مورد نظر و کسب اطلاعات بیشتر از نحوه برگزاری مزایده و اخذ برگ شرایط شرکت در مزایده از تاریخ 22/03/1402 لغایت 31/03/1402 از ساعت 9 صبح لغایت 15 به دفتر فروش شرکت خانه به آدرس: تهران ـ خیابان ولیعصر ـ خیابان دمشق ـ پلاک 8 ـ طبقه همکف تلفن های تماس:88801450 و 42064-021 مراجعه فرمایند. لازم است متقاضیان حداکثر تا تاریخ 03/04/1402 نسبت به تحویل پاکات اقدام نمایند و بازگشایی پاکات در مورخ 04/04/1402 در محل شرکت خانه برگزار خواهد شد.

بدیهی است این شرکت در رد یا قبول هریک یا تمام پیشنهادها بدون آنکه نیاز به ذکر دلیل یا ارائه مستندات باشد، مختار است. شرایط تکمیلی شرکت در مزایده در اسناد مزایده موجود است و پیشنهاد دهندگان می­بایست یک نسخه از شرایط مزایده را دریافت و پس از امضاء و ممهور نمودن آن به همراه سایر مدارک و مستندات به پیشنهاد خود ضمیمه و ارائه نمایند.

نظرات کاربران

  1. نظری ثبت نشده است

نظر خود را وارد کنید