021-42064

مناقصه و مزایده

شرکت خانــه (سهامی خاص) در نظر دارد؛ عملیات تهیه، تأمین، بارگیری، حمل و بار اندازی مصالح و اجرای عملیات پی کنی، حمل خاک مازاد، فونداسیون، اسکلت کامل بتنی، ...
شرکت خانــه (سهامی خاص) در نظر دارد؛ انجام عملیات تهیه، تأمین، بارگیری، حمل و بار اندازی مصالح و اجرای عملیات فونداسیون، دیوار حائل، اسکلت بتنی بلوک M6 ...
شرکت خانــه (سهامی خاص) در نظر دارد؛ عملیات تهیه، تأمین، حمل مصالح و اجرای عملیات ساخت تجهیز کارگاه به همراه عملیات خاکی شامل: خاکبرداری، سنگبرداری، گودبرداری، ...
شرکت خانــه (سهامی خاص) در نظر دارد؛ عملیات خرید سنگ پروژه طاق بستان کرمانشاه به نشانی کرمانشاه- ابتدای بلوار طاق بستان- روبروی پارک فدک- جنب هتل پارسیان ...
شرکت خانــه (سهامی خاص) در نظر دارد؛ انجام عملیات تهیه، نصب و راه اندازی دیزل ژنراتور و تابلوهای کنتوری طبقات به همراه متعلقات مربوطه بلوک‌های D، ...
شرکت خانه در نظر دارد تعدادی از املاک خود را از طریق برگزاری مزایده عمومی با شرایط نقد و اقساط و بدون دریافت کارمزد به شرح جدول ذیل به فروش برساند. از ...
شرکت خانه در نظر دارد تعدادی از املاک خود را از طریق برگزاری مزایده عمومی با شرایط نقد و اقساط و بدون دریافت کارمزد به شرح جدول ذیل به فروش برساند. از ...
شرکت خانه در نظر دارد تعدادی از املاک خود را از طریق برگزاری مزایده عمومی با شرایط نقد و اقساط و بدون دریافت کارمزد به شرح جدول ذیل به فروش برساند. از ...
شرکت خانه در نظر دارد تعداد 50 واحد آپارتمان مسکونی در بلوک های F ، G پروژه اتابک واقع در تهران، اتوبان امام علی، خیابان سید جوادی، مقابل امامزاده سید ...
1 2 3 4 5