021-42064

مناقصه و مزایده

 
جهت  مشاهده  جزئیات و متن مدارک اینجا را کلیک نمایید.                                  ...
 
 جهت دانلود مدارک اینجا را کلیک نمایید.                                  ...
 
آگهی مناقصه عمومی
 نوبت اول
شرکت خانــه (سهامی خاص) در نظر دارد؛ تأمین نیروی انسانی مورد نیاز برای انجام خدمات حفاظت فیزیکی، ...
 برای دانلود متن ذیل ، شرایط و کل جزییات مدارک اینجا را کلیک کنید .
 
 
 
شرکت خانه (سهامی خاص)
شرايط ...
آگهي مزايده عمومي
شركت خانـــــه (سهامي خاص) در نظر دارد؛ آهن آلات ضایعاتی موجود در پروژه مجتمع مسکونی رومای کیش را از طريق مزايده عمومي واگذار ...
شرکت خانه (سهامی خاص)
شرايط شركت در مزايده عمومی شماره
(  2/411/99)  نوبت دوم
املاک شرکت خانه
) شرايط عمومي شركت ...
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله‌ای
(نوبت دوم)
شرکت خانــه (سهامی خاص) در نظر دارد؛ عملیات خرید، تأمین و حمل مصالح و اجرای سیستم سرمایش اسپلیت، ...
1 2 3 4 5