021-42064

اخبار و تازه ها

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله‌ای – نوبت اول

شرکت خانــه (سهامی خاص) در نظر دارد؛ انجام عملیات تهیه، نصب و راه اندازی دیزل ژنراتور و تابلوهای کنتوری طبقات به همراه متعلقات مربوطه بلوک‌های D، E و F و باقیمانده ملزومات مربوط به سیستم آتش‌نشانی و لوله‌کشی آبرسانی بلوک‌های A، B و C و تهیه و اجرای بخش ابنیه، محوطه سازی و تأسیسات برق و مکانیک سمت دریا بلوک‌های D، E و F پروژه مجتمع مسکونی روما کیش به نشانی: جزیره کیش- روبروی هتل سیمرغ – پروژه مجتمع مسکونی روما کیش به صورت 100% تهاتر با املاک متعلق به شرکت خانه به اشخاص حقوقی دارای توان فنی، مالی و تشکیلاتی و سوابق اجرایی مرتبط و دارای روزمه کاری و مجوز فعالیت اقتصادی در جزیره کیش و مورد تأیید سازمان آتش نشانی جزیره کیش واگذار نماید؛ لذا از واجدین شرایط دعوت به عمل می‌آید با پرداخت مبلغ 20،000،000 ریال (غیر قابل استرداد) از تاریخ 15/11/1402 لغایت ساعت 15 مورخ 25/11/1402 ضمن در دست داشتن معرفی نامه به نشانی: تهران – خیابان ولیعصر – خیابان دمشق – پلاک 8 – شرکت خانه– دفتر امور قراردادها مراجعه و اسناد را دریافت نمایند و در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 88909101 داخلی 201 تماس حاصل نمایید. ضمناً تضمین شرکت در مناقصه عمومی مبلغ 40،000،000،000 ریال بوده و آخرین مهلت تکمیل و تحویل اسناد به شرکت خانه تا ساعت 15:00 مورخ 28/11/1402 می‌باشد؛ به پیشنهادهای مشروط و مبهم و پیشنهادهایی که با شرایط مندرج در آگهی اختلاف داشته باشد و یا بعد از مهلت مقرر واصل گردد، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد. بدیهی است، این شرکت، در ردّ یا قبول هر یک یا تمام پیشنهادها، بدون آنکه نیاز به ذکر دلیل یا ارائه مستندات باشد، مخیر است. هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

شرایط تکمیلی شرکت در مناقصه در اسناد موجود است و پیشنهاد دهندگان می بایست یک نسخه از شرایط مناقصه را دریافت و پس از امضاء و ممهور نمودن آن، به پیشنهاد خود ضمیمه نمایند.

نظرات کاربران

  1. نظری ثبت نشده است

نظر خود را وارد کنید