021-42064

اخبار و تازه ها

آگهی مذاکره (عملیات خرید سنگ پروژه طاق بستان کرمانشاه )

شرکت خانــه (سهامی خاص) در نظر دارد؛ عملیات خرید سنگ پروژه طاق بستان کرمانشاه به نشانی کرمانشاه- ابتدای بلوار طاق بستان- روبروی پارک فدک- جنب هتل پارسیان به صورت 100% تهاتر با املاک متعلق به شرکت خانه، به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار نماید؛ لذا از کلیه واجدین شرایط دعوت به عمل می‌آید با پرداخت مبلغ 5،000،000 ریال (غیر قابل استرداد) جهت دریافت اسناد مذاکره از تاریخ 16/11/1402 لغایت ساعت 15 مورخ 25/11/1402 ضمن در دست داشتن معرفی نامه به نشانی: تهران – خیابان ولیعصر – خیابان دمشق – پلاک 8 – شرکت خانه– دفتر امور قراردادها مراجعه نموده و نسبت به خرید اسناد مذاکره اقدام نمایند و در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 88909101 داخلی 201 تماس حاصل نمایید. ضمناً آخرین مهلت تکمیل و تحویل اسناد به شرکت خانه تا ساعت 12:00 مورخ 28/11/1402 می‌باشد.

شرایط تکمیلی شرکت در مذاکره در اسناد موجود است و پیشنهاد دهندگان می بایست یک نسخه از شرایط مذاکره را دریافت و پس از امضاء و ممهور نمودن آن، به پیشنهاد خود ضمیمه نمایند.

شرکت خانه

نظرات کاربران

  1. نظری ثبت نشده است

نظر خود را وارد کنید