021-42064

اخبار و تازه ها

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله‌ای – نوبت اول-شهر پردیس

شرکت خانــه (سهامی خاص) در نظر دارد؛ عملیات تهیه، تأمین، حمل مصالح و اجرای عملیات ساخت تجهیز کارگاه به همراه عملیات خاکی شامل: خاکبرداری، سنگبرداری، گودبرداری، پی‌کنی، تسطیح و رگلاژ بلوک‌های 61، 62 و 65 پروژه خانه پردیس و بارگیری و حمل به دپوی مجاز شهرداری پردیس به نشانی: استان تهران- شهر پردیس- میدان امام خمینی- میدان عدالت- بلوار سفیر امید- میدان فلسطین- بلوار سپاه پاسداران (بصیرت) را به صورت 100% تهاتر با املاک متعلق به شرکت خانه، به اشخاص حقوقی دارای توان فنی، مالی، تشکیلاتی و سوابق اجرایی مرتبط واگذار نماید. لذا از کلیه واجدین شرایط دعوت می­شود با پرداخت مبلغ 40،000،000 ریال (غیر قابل استرداد) از تاریخ 18/02/1403 لغایت ساعت 15 مورخ 26/02/1403 ضمن در دست داشتن معرفی­نامه، به نشانی: تهران – خیابان ولیعصر – خیابان دمشق – پلاک 8 – شرکت خانه، دفتر امور قراردادها مراجعه و اسناد را دریافت نمایند و در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 88909101 داخلی 201 تماس حاصل نمایید. ضمناً تضمین شرکت در مناقصه عمومی مبلغ 15،000،000،000 ریال بوده و آخرین مهلت تکمیل و تحویل اسناد به شرکت خانه تا ساعت 15:00 مورخ 29/02/1403 می‌باشد؛ به پیشنهادهای مشروط و مبهم و پیشنهادهایی که با شرایط مندرج در آگهی اختلاف داشته باشد و یا بعد از مهلت مقرر واصل گردد، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد. بدیهی است، این شرکت، در ردّ یا قبول هر یک یا تمام پیشنهادها، بدون آنکه نیاز به ذکر دلیل یا ارائه مستندات باشد، مخیر است. هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

شرایط تکمیلی شرکت در مناقصه در اسناد موجود است و پیشنهاد دهندگان می بایست یک نسخه از شرایط مناقصه را دریافت و پس از امضاء و ممهور نمودن آن، به پیشنهاد خود ضمیمه نمایند.

 

شرکت خانه

نظرات کاربران

  1. نظری ثبت نشده است

نظر خود را وارد کنید