021-42064

اخبار و تازه ها

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله‌ای – نوبت اول-کرمانشاه-انجام عملیات تهیه، تأمین

شرکت خانــه (سهامی خاص) در نظر دارد؛ انجام عملیات تهیه، تأمین، بارگیری، حمل و بار اندازی مصالح و اجرای عملیات فونداسیون، دیوار حائل، اسکلت بتنی بلوک M6 پروژه خانه کرمانشاه به نشانی: کرمانشاه- ابتدای بلوار طاق بستان- روبروی پارک فدک- جنب هتل پارسیان را به صورت 100% تهاتر با املاک متعلق به شرکت خانه به اشخاص حقوقی دارای توان فنی، مالی، تشکیلاتی و سوابق اجرایی مرتبط واگذار نماید؛ لذا از کلیه واجدین شرایط دعوت به عمل می‌آید با پرداخت مبلغ 40،000،000 ریال (غیر قابل استرداد) از تاریخ 23/02/1403 لغایت ساعت 15 مورخ 02/03/1403 ضمن در دست داشتن معرفی نامه به نشانی: تهران – خیابان ولیعصر – خیابان دمشق – پلاک 8 – شرکت خانه– دفتر امور قراردادها مراجعه و اسناد را دریافت نمایند و در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 88909101 داخلی 201 تماس حاصل نمایید. ضمناً تضمین شرکت در مناقصه عمومی مبلغ 40،000،000،000 ریال بوده و آخرین مهلت تکمیل و تحویل اسناد به شرکت خانه تا ساعت 15:00 مورخ 05/03/1403 می‌باشد؛ به پیشنهادهای مشروط و مبهم و پیشنهادهایی که با شرایط مندرج در آگهی اختلاف داشته باشد و یا بعد از مهلت مقرر واصل گردد، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد. بدیهی است، این شرکت، در ردّ یا قبول هر یک یا تمام پیشنهادها، بدون آنکه نیاز به ذکر دلیل یا ارائه مستندات باشد، مخیر است. هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

شرایط تکمیلی شرکت در مناقصه در اسناد موجود است و پیشنهاد دهندگان می بایست یک نسخه از شرایط مناقصه را دریافت و پس از امضاء و ممهور نمودن آن، به پیشنهاد خود ضمیمه نمایند.

نظرات کاربران

  1. نظری ثبت نشده است

نظر خود را وارد کنید