021-42064

اخبار و تازه ها

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای -عملیات تهیه، تأمین-شهرک خانه تهران (پرندک)

شرکت خانــه (سهامی خاص) در نظر دارد؛ عملیات تهیه، تأمین، بارگیری، حمل و بار اندازی مصالح و اجرای عملیات پی کنی، حمل خاک مازاد، فونداسیون، اسکلت کامل بتنی، سفت کاری، نما و... و کلیه عملیات مربوط به دیوار و نمای محوطه پروژه 18 ویلای مسکونی کاج شهرک خانه تهران به نشانی : تهران - کیلومتر 30 اتوبان تهران - ساوه، بعد از خروجی رباط کریم - شهرک خانه تهران را به صورت 100% تهاتر با املاک متعلق به شرکت خانه، به اشخاص حقوقی دارای توان فنی، مالی، تشکیلاتی و سوابق اجرایی مرتبط و حداقل دارای صلاحیت رتبه 4 ابنیه واگذار نماید. لذا از کلیه واجدین شرایط دعوت می­شود با پرداخت مبلغ 40،000،000 ریال (غیر قابل استرداد) از تاریخ 30/02/1403 لغایت ساعت 15 مورخ 09/03/1403 ضمن در دست داشتن معرفی­نامه، به نشانی: تهران – خیابان ولیعصر – خیابان دمشق – پلاک 8 – شرکت خانه، دفتر امور قراردادها مراجعه و اسناد را دریافت نمایند و در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 88909101 داخلی 201 تماس حاصل نمایید. ضمناً تضمین شرکت در مناقصه عمومی مبلغ 50،000،000،000 ریال بوده و آخرین مهلت تکمیل و تحویل اسناد به شرکت خانه تا ساعت 15:00 مورخ 12/03/1403 می‌باشد؛ به پیشنهادهای مشروط و مبهم و پیشنهادهایی که با شرایط مندرج در آگهی اختلاف داشته باشد و یا بعد از مهلت مقرر واصل گردد، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد. بدیهی است، این شرکت، در ردّ یا قبول هر یک یا تمام پیشنهادها، بدون آنکه نیاز به ذکر دلیل یا ارائه مستندات باشد، مخیر است. هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

شرایط تکمیلی شرکت در مناقصه در اسناد موجود است و پیشنهاد دهندگان می بایست یک نسخه از شرایط مناقصه را دریافت و پس از امضاء و ممهور نمودن آن، به پیشنهاد خود ضمیمه نمایند.

 

شرکت خانه

نظرات کاربران

  1. نظری ثبت نشده است

نظر خود را وارد کنید