021-42064

اخبار و تازه ها

آگهی مزایده عمومی املاک شرکت خانه(سهامی خاص) به شماره 1/489/1403/الف و 1/490/1403/الف مورخ 19\4\1403 (نوبت اول)

شرکت خانه(سهامی خاص) در نظر دارد تعدادی از املاک خود را از طریق برگزاری مزایده عمومی با شرایط نقد و اقساط و بدون دریافت کارمزد به شرح جدول ذیل به فروش برساند؛ از متقاضیان حقیقی و حقوقی دعوت می شود برای بازدید از املاک مورد نظر و کسب اطلاعات بیشتر از نحوه برگزاری مزایده و اخذ اسناد شرکت در مزایده از تاریخ 19\4\1403 لغایت  31\4\1403 از ساعت 9 صبح لغایت 15 به دفتر فروش شرکت خانه به آدرس: تهران ـ خیابان ولیعصر(عج) ـ خیابان دمشق ـ پلاک 8 ـ طبقه همکف ـ تلفن های تماس:88801450 و 42064 -021 مراجعه فرمایند. ضمناً متقاضیان شرکت در مزایده حداکثر تا تاریخ 1\5\1403 می بایست نسبت به تحویل پاکات اقدام نمایند. زمان بازگشایی پاکات، مورخ 2\5\1403 در محل شرکت خانه به نشانی فوق می باشد.

بدیهی است شرکت خانه(سهامی خاص) در رد یا قبول هر یک یا تمام پیشنهادهای شرکت کنندگان بدون آنکه نیاز به ذکر دلیل یا ارائه مستندات باشد، مختار است. شرایط تکمیلی شرکت در مزایده در اسناد مزایده موجود است و پیشنهاد دهندگان می­بایست یک نسخه از شرایط مزایده را دریافت و پس از امضاء و ممهور نمودن آن به همراه سایر مدارک و مستندات درخواستی و مورد نیاز به پیشنهاد خود ضمیمه و ارائه نمایند.

 
 

نظرات کاربران

  1. نظری ثبت نشده است

نظر خود را وارد کنید