021-42064

اخبار و تازه ها

18تیر
شرکت خانه(سهامی خاص) در نظر دارد تعدادی از املاک خود را از طریق برگزاری مزایده عمومی با شرایط نقد و اقساط و بدون دریافت کارمزد به شرح جدول ذیل به فروش ...
29اردیبهشت
شرکت خانــه (سهامی خاص) در نظر دارد؛ عملیات تهیه، تأمین، بارگیری، حمل و بار اندازی مصالح و اجرای عملیات پی کنی، حمل خاک مازاد، فونداسیون، اسکلت کامل بتنی، ...
22اردیبهشت
شرکت خانــه (سهامی خاص) در نظر دارد؛ انجام عملیات تهیه، تأمین، بارگیری، حمل و بار اندازی مصالح و اجرای عملیات فونداسیون، دیوار حائل، اسکلت بتنی بلوک M6 ...
17اردیبهشت
شرکت خانــه (سهامی خاص) در نظر دارد؛ عملیات تهیه، تأمین، حمل مصالح و اجرای عملیات ساخت تجهیز کارگاه به همراه عملیات خاکی شامل: خاکبرداری، سنگبرداری، گودبرداری، ...
15بهمن
شرکت خانــه (سهامی خاص) در نظر دارد؛ عملیات خرید سنگ پروژه طاق بستان کرمانشاه به نشانی کرمانشاه- ابتدای بلوار طاق بستان- روبروی پارک فدک- جنب هتل پارسیان ...
15بهمن
شرکت خانــه (سهامی خاص) در نظر دارد؛ انجام عملیات تهیه، نصب و راه اندازی دیزل ژنراتور و تابلوهای کنتوری طبقات به همراه متعلقات مربوطه بلوک‌های D، ...
9بهمن
شرکت خانه در نظر دارد تعدادی از املاک خود را از طریق برگزاری مزایده عمومی با شرایط نقد و اقساط و بدون دریافت کارمزد به شرح جدول ذیل به فروش برساند. از ...
7بهمن
شرکت خانه در نظر دارد تعدادی از املاک خود را از طریق برگزاری مزایده عمومی با شرایط نقد و اقساط و بدون دریافت کارمزد به شرح جدول ذیل به فروش برساند. از ...
23دی
شرکت خانه در نظر دارد تعدادی از املاک خود را از طریق برگزاری مزایده عمومی با شرایط نقد و اقساط و بدون دریافت کارمزد به شرح جدول ذیل به فروش برساند. از ...
1 2 3 4