021-42064

مناقصه و مزایده

شرکت خانه در نظر دارد تعدادی از املاک خود را از طریق برگزاری مزایده عمومی با شرایط نقد و اقساط و بدون دریافت کارمزد به شرح جدول ذیل به فروش برساند. از ...
شرکت خانــه (سهامی خاص) در نظر دارد؛ عملیات تهیه، تأمین، حمل مصالح و اجرای عملیات ابنیه، پمپ‌های آبرسانی و آتش‌نشانی بلوک‌های E و F به همراه ...
شرکت خانه در نظر دارد تعدادی از املاک خود را از طریق برگزاری مزایده عمومی با شرایط نقد و اقساط و بدون دریافت کارمزد به شرح جدول ذیل به فروش برساند. ...
شرکت خانه در نظر دارد تعدادی از املاک خود را از طریق برگزاری مزایده عمومی با شرایط نقد و اقساط و بدون دریافت کارمزد به شرح جدول ذیل به فروش برساند. ...
آگهی مزایده عمومی املاک شرکت خانه شماره 1/468/402   نوبت اول
مورخ 22/03/1402
 شرکت خانه در نظر دارد تعدادی از املاک ...
  آگهی مزایده عمومی املاک شرکت خانه شماره 2/464/402   نوبت اول
مورخ 17/02/1402
                                                                                     ...
آگهی مزایده عمومی املاک شرکت خانه شماره 2/462/402   نوبت اول مورخ 29/01/1402
                                                                                     ...
                         آگهی مزایده ...
دانلود فایل PDF
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله‌ای- نوبت دوم
شرکت خانــه (سهامی خاص) در نظر دارد؛ تهیه، تأمین، بارگیری، حمل تا کارگاه، باراندازی، ...
1 2 3 4