021-42064

تاریخچه شرکت

صفحه اصلی تاریخچه شرکت

تاریخچه شرکت

شركت خانه با هدف ايجاد شهرك‌هاي توريستي و مجتمع‌هاي مسكوني، تجاري، اداري و انبوه‌سازي در سال 1352 تأسيس شد. پس از انقلاب در راستاي سازندگي و پيشبرد هدف‌هاي عمراني و آباداني كشور، اين شركت با ارتقاء كيفي نيروهاي متخصص و كادر فني به فعاليت‌هاي عمراني و شهرك‌سازي ادامه داده و پروژه‌هاي متعددي را اجرا كرده و به اتمام رسانده است.
رويكرد شركت همواره توجه به معماري و شهرسازي ايراني – اسلامي با توجه به نيازهاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي جامعه بوده است. در اين راستا شركت خانه به‌عنوان قديمي‌ترين و بزرگترين شهرك‌ساز در ايران نقش قابل توجهي در ايجاد شهرك‌هاي مسكوني و توريستي در كشور ايفا نموده است.