021-42064

مناقصه و مزایده

صفحه اصلی مناقصه و مزایدهمزایدهمزایده املاک شرکت خانه شماره 1/419/400

مزایده املاک شرکت خانه شماره 1/419/400

 برای دانلود متن ذیل ، شرایط و کل جزییات مدارک اینجا را کلیک کنید .

 

 

 

شرکت خانه (سهامی خاص)

شرايط شركت در مزايده عمومی شماره

1/419/400)  

املاک شرکت خانه


 

1) شرايط عمومي شركت در مزايده :

1-1- داشتن توانائي مالي جهت شرکت در مزایده.

2-1- داشتن توانائي جهت ارائه سپرده شركت در مزايده به مبلغ تعيين شده.

3-1- پيشنهادات مخدوش، مبهم و بدون سپرده و نيز پيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مهلت مقرر واصل شوند بي اعتبار تلقي خواهند شد و در مزايده شركت داده نمي شوند.

4-1- موضوع مزايده با شرايط و وضعيت موجودكه به رؤيت و اطلاع پيشنهاد دهندگان رسيده به فروش خواهد رسيد.

5-1- پيشنهاد دهندگان در تنظيم اسناد و ارائه پيشنهاد مي بايست به شرايط و تعهدات خود دقت كامل داشته باشند.

6-1- شركت كننده نبايد ممنوع المعامله باشد.

7-1 کلیه هزینه های مربوط به چاپ آگهی مزایده در روزنامه های کثیرالانتشار و نیز دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری جهت ارزیابی اموال و اقلام موضوع مزایده به نسبت سهم بر عهده برنده مزایده می باشد.

8-1- اعلام شماره حساب شخصي از طرف شركت كننده در مزايده ، جهت استرداد احتمالي وجه سپرده .

9-1- پیشنهادهای مشروط باطل اعلام خواهد شد.

10-1- پیمانکاران و مشاورانی که به میزان تهاتر مطالبات خود در مزایده شرکت می کنند لازم است مطابق شرایط مزایده، طلب ٍثبت شده آنها در واحد مالی شرکت خانه برابر با ثمن نقدی ردیف های انتخاب شده باشد و یا به صورت نقدی تسویه گردد. در غیر اینصورت سپرده آنها ضبط خواهد شد.

11-1- پیمانکاران طرف قراردادِ شرکت، در صورت اخذ مجوز از معاونت مالی و اداری مجاز به شرکت در مزایده می باشند.

12-1-  در خصوص پارکینگ ها و انباری های مجتمع های تجاری و اداری پارک خرید قدس (لیدوما) و سینا(ستین)، تنها مالکان همان مجتمع مجاز به شرکت در مزایده برای خرید پارکینگ و انباری می باشند و مالکیت آنها باید برای شرکت محرز شود.

 

 

2) موضوع مزایده:

عبارت است از فروش تعدادی از املاک شرکت خانه به شرح  جداول پیوست (6-1).

 

 

 

نام و نام خانوادگی متقاضی شرکت در مزایده امضاء :

 

3) مدت زمان برگزاری مزایده:  

1-3- متقاضيان به منظور شركت در مزايده مي بايست ابتدا شرايط شركت در مزايده را به صورت كامل مطالعه نموده سپس فرم بازديد و لیست مشخصات املاک مورد مزايده را دريافت نموده و از مورخ 29/04/1400 لغايت 12/05/1400 در روزهای كاري از ساعت 9 صبح لغایت 14عصراسناد مزایده را از دفتر مرکزی شرکت خانه به نشاني: تهران، خیابان ولیعصر، خیابان دمشق، پلاک 8 - کدپستی: 1416793461 دریافت نموده و همچنین  از املاک به شرح نشانی مندرج در آگهی بازديد نمایند.

 

1-1-3- توصیه می شود متقاضیان محترم به اطلاعات مندرج در ستون توضیحات هر ملک توجه و ضمن رعایت مفاد مندرج در برگ شرایط شرکت در مزایده از ملک مورد نظر حتماً بازدید بعمل آورند.

 

4 ) مدارك لازم جهت شركت در مزايده :

1-4- مدارک شناسائی متقاضی حقیقی (تصاویر تمامی صفحات شناسنامه متقاضی و پشت و روی کارت ملّی بصورت خوانا و واضح) .

2-4- متقاضیان حقوقی می بایست علاوه بر تصویر مصدّق اساسنامه شرکت و آگهی تأسیس و آگهی تغییرات و آگهی مربوط به دارندگان و صاحبان امضای مجاز در شرکت منتشره در روزنامه رسمی، مدارک هویتی اعضای هیأت مدیره را نیز به ضمیمه سایر مدارک ارسال و تحویل نمایند.

3 -4- اسناد شرکت در مزایده بصورت مهر و امضاء شده.

4-4- متقاضیان برای شرکت در مزایده می بایست سپرده ای به میزان 5% قیمت پایه مزایده ملک مورد نظر خود را  به حساب شماره  1-17156000-8100-301 و شماره شبا 510570030181017156000101 IR نزد بانک پاسارگاد شعبه نور کد 301 به نام شرکت خانه واریز نمایند.

1-4-4- مبلغ 5% سپرده شرکت در مزایده به صورت چک بانکی در وجه شرکت خانه نیز مطابق با تایید واحد مالی شرکت خانه مورد قبول می باشد.

تبصره- مطالبات اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی از شرکت خانه در صورت تایید کتبی امور مالی و با رعایت ضوابط مربوطه، بعنوان سپرده شرکت در مزایده مورد قبول خواهد بود. بنابراین مبلغ سپرده از میزان مطالبات کسر و در حساب سپرده شرکت در مزایده بلوکه خواهد شد.

5-4- فرم كامل شده پيشنهاد قيمت به صورت مجزا برای هر کدام ار ردیف های جداول لیست املاک مزایده.

نام و نام خانوادگی متقاضی شرکت در مزایده امضاء :

5 ) نحوه تنظيم و ارسال مدارك:

    متقاضيان مي بايست اسناد شرکت در مزايده و مدارك مورد نياز و نيز پيشنهاد قيمت خود را بطور مجزا در پاكتهاي (الف) و (ب) بشرح ذيل و بصورت لاك و مهر شده، حداكثر تا ساعت 14 روز  سه شنبه مورخ12/05/1400 به شركت خانه به نشاني: تهران، خیابان ولیعصر، خیابان دمشق، پلاک 8 ، کدپستی: 1416793461 تسليم نمايند. و بازگشایی پاکات در مورخ 16/05/1400 در محل شرکت خانه برگزار خواهد شد.

1-5- پاكت (الف) : سپرده شركت در مزايده

1-5-1- فیش واریزی سپرده می بایست حتماً بنام شخص پیشنهاد دهنده (شرکت کننده در مزایده) باشد و تصویر فیش واریزی باید در پاکت الف قرار داده شود.

 

2-5- پاكت (ب) شامل:

1-2-5- اسناد مزايده با درج نام و نام خانوادگی و امضاء متقاضی (پیشنهاد دهنده) در ذيل تمامي صفحات.

2-2-5- مدارك شناسايي متقاضي (تصاوير تمامي صفحات شناسنامه متقاضي و پشت و روي كارت ملي به صورت خوانا و واضح).

3-2-5- متقاضيان حقوقي مي بايست علاوه بر تصاوير مصدّق اساسنامه شركت و آگهي تأسيس و آگهی تغييرات و آگهی مربوط به دارندگان و صاحبان امضاء مجاز در شركت منتشره در روزنامه رسمي، مدارك هويتي اعضاي هيأت مديره را نيز به ضميمه ساير مدارك ارسال نمايند.

 

6 ) نحوه تعيين برنده مزايده :

1-6– كميسيون برگزاري مزايده، ابتدا سپرده شركت در مزايده متقاضيان (پاكت الف) را بررسي و پس از احراز صحت مبلغ واريزي و مطابقت آن با ميزان مقرر براي شركت در مزايده، اقدام به گشودن پاكت اسناد مزایده و پيشنهاد قيمت (پاكت های ب) خواهد نمود.

 

تبصره- پيشنهادهايي كه سپرده آنها از نظر مبلغ و سایر جهات مطابق با شرايط اين مزايده نباشد مخدوش تلقي شده و از دور مزايده حذف و خارج مي‌گردند.

2-6- شركت در قبول و یا رد پيشنهادات بدون قيد و شرط مخیر است و شرکت کننده حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب و ساقط نموده است.

 

نام و نام خانوادگی متقاضی شرکت در مزایده امضاء :

 

3-6- بالاترين قيمت پيشنهادي، مبناي تعيين برنده مزايده خواهد بود؛ مشروط بر اینکه قیمت پیشنهادي کمتر از قیمت پایه کارشناسی نباشد.

 

4-6- پس از اعلام نتيجه مزايده توسط كميسيون برگزاري مزايده، به استثناء سپرده برنده اول و دوم ، سپرده شركت در مزايده ساير شركت كنندگان، حداکثر ظرف مدت ده روز کاری مسترد خواهد شد.

 

5-6- شركت در مزايده و تسليم پيشنهاد به منزله سند قبول شرايط مزايده بوده و پس از اعلام شركت خانه ، برنده مزايده مي­بايست ضمن هماهنگي با شركت خانه حداكثر ظرف مدت 48 ساعت کاری ضمن واريز ثمن نقدی مشخص شده در جدول لیست املاک به حساب شماره  1-17156000-8100-301 و شماره شبا 510570030181017156000101 IR نزد بانک پاسارگاد شعبه نور کد 301 به نام شرکت خانه واریز نمایند و ارائه اصل فيش وايزي، جهت تنظيم قرارداد در شركت خانه حضور يابد. بديهي است ليكن در صورتي كه برنده اول از پيشنهاد خود اعلام انصراف نمايد، سپرده شركت در مزايده وي به نفع شركت خانه ضبط خواهد شد و مراتب فوق به برنده دوم ابلاغ مي گردد مشروط به اینکه اختلاف قیمت پیشنهادی نفر دوم با قیمت پیشنهادی نفر اول کمتر از مبلغ سپرده شرکت در مزایده باشد. درصورت عدم اقدام از ناحيه برنده مزايده در مهلت و شرايط مقرر، شركت حق دارد نسبت به ضبط سپرده وي اقدام نمايد.

  • دریـافت اقسـاط طی چک هـای صیـادی صادره از سوی بانک ها (به جزصندوق قرض الحسنه) قابل دریافت بوده و از دریافت چک های صادره حساب های قدیمی و نیز دریافت سفته معذور می باشیم.

7-6- بازدید از کلیه املاک الزامی می باشد. در صورت عدم بازدید، مسئولیت آن به عهده شرکت کننده در مزایده می باشد. 

8-6-   سایر شرایط واگذاری املاک متناسب با شرایط آن ملک مطابق مفاد مندرج در قرارداد می باشد.

9-6- متقاضي شركت در مزایده با علم و اطلاع كامل از وضعيت موجود اموال موضوع مزایده مورد معامله از جمله وضعيت ظاهري و عيوب آنها اقدام به شرکت در مزایده نموده و نامبرده بدینوسیله طرح هرگونه ادعايي دراين خصوص عليه شرکت خانه را از خود سلب و ساقط مي‌نمايد.

نام و نام خانوادگی متقاضی شرکت در مزایده امضاء :

 

7) لیست املاک و قیمت و شرایط پرداخت به همراه فرم قیمت پیشنهادی به ضمیمه می­باشد.

اينجانب / شركت .............................................. فرزند / به شماره ثبت ......................... به شماره شناسنامه / دارای شناسه ملّی ........................ متولد ............................... به نشاني: .......................................................................................................................................................................... با مطالعه و آگاهي كامل و رؤيت مورد مزايده موافقت خود را با شرايط مندرج در مزايده و نيز با امضاء تمامی صفحات آن، تمايل خود را براي شركت در مزايده اعلام مي دارم.

 شرايط فوق مطالعه شد و به طور كامل مورد قبول است.

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی شخص حقیقی :

 

نام ومشخصات صاحبان امضای مجاز در شرکت (شخص­حقوقی) :

تاریخ و امضاء :

 

تاریخ و امضاء :

 

 

 

مهــر شرکت :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{تکمیل این فرم توسط شرکت کنندگان در مزایده الزامی است}

" فرم مشخصات شرکت کنندگان در مزایده عمومـی "

الف - شخص حقیقی:

نام ونام خانوادگی                                        : نام پدر                                : ش ش              :

متولد :                             صادره :                                شماره ملی                                   :

تلفن تماس                           : نمابر    :                            همراه :                    

نشاني:

ب - شخص حقوقی:

نام شرکت                                       : شماره ثبت                         : شماره اقتصادي :                            شناسه ملي:

نوع تولید و فعالیت :

آدرس قانوني شرکت :

تلفن تماس                                            : نمابر                                      : همراه :

مشخصات صاحبان امضاء مجاز در شرکت :

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

نام پدر

شماره شناسنامه

محل صدور

نمونه امضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  به تاریخ      /      /            روز              ساعت          اوراق و اسناد مزایده عمومی املاک را به صورت کامل ازشرکت خانه دریافت نمودم .

 

 

 

نام و نام خانوادگی شخص حقیقی :

 

نام شرکت و مشخصات صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی :

تاریخ و امضاء :

 

تاریخ و امضاء :

 

 

 

مهــر شرکت :         

 

 

 

" فرم تقاضای خريداملاک شرکت خانه از طريق مزايده عمومی "

 

اینجانب :                                           فرزند :                      شمارة ملی :

شناسنامه شمارة :                          صادره از :                            

آدرس منزل:                                                                                                      تلفن:                                     
آدرس محل کار:                                                                                                 تلفن:                                                درخواست خرید ملک به نشانی:                                                                      و با مشخصات زیر را دارم:

لیست پیوست شماره 

ردیف 

پروژه

نوع ملک

شماره واحد/ قطعه

طبقه

متراژ

مبلغ کل پیشنهادی به عدد (ریال)

مبلغ کل پیشنهادی به حروف (ریال)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بدینوسیله تأئید می‌نمایم، کلیه اطلاعات لازم توسط مسئولین ذیربط در شركت خانه در اختیارم قرار گرفته و از مورد مزایده دقیقاً بازدید و برگ شرایط شرکت در مزایده را با دقت کامل مطالعه نموده و با قبول کلیه شرایط مذکور در اسناد مزایده این پیشنهاد را امضاء و اقرار می‌نمایم‌، چنانچه در مزایده برنده شناخته شوم،متعهد و ملزم به رعایت و انجام کلیه شرایط ذکر شده هستم، در غیر اینصورت شركت خانه مختارخواهد بود، طبق مفاد و ضوابط مزایده اقدام و اينجانب بدينوسيله طرح هرگونه ادعا و اعتراضي را عليه شركت خانه از خود سلب و ساقط مي‌نمايم.

ضمناً مبلغ     ............................................       ریال بعنوان سپرده طی فیش شماره / چک بانکی رمزدار شماره   ………………….. نزد بانک پاسارگاد شعبه………..  پرداخت نموده ام که اصل آن به پیوست می باشد که درصورت برنده نشدن در مزایده خواهشمند است وجه سپرده واریزي اینجانب را به حساب شبای شماره   ........................................................ نزد بانک  ......................  شعبه .................  واریز فرمایند.

نام و نام خانوادگی:                                                                          تاریخ:           

 

امضا:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

پيوست 6-1

"لیست املاک و قیمت پایه و شرایط پرداخت"

 

 

نظرات کاربران

  1. نظری ثبت نشده است

نظر خود را وارد کنید