021-42064

مناقصه و مزایده

شرکت خانــه (سهامی خاص) در نظر دارد؛ عملیات تهیه، تأمین، بارگیری، حمل و بار اندازی مصالح و اجرای عملیات پی کنی، حمل خاک مازاد، فونداسیون، اسکلت کامل بتنی، ...
شرکت خانــه (سهامی خاص) در نظر دارد؛ انجام عملیات تهیه، تأمین، بارگیری، حمل و بار اندازی مصالح و اجرای عملیات فونداسیون، دیوار حائل، اسکلت بتنی بلوک M6 ...
شرکت خانــه (سهامی خاص) در نظر دارد؛ عملیات تهیه، تأمین، حمل مصالح و اجرای عملیات ساخت تجهیز کارگاه به همراه عملیات خاکی شامل: خاکبرداری، سنگبرداری، گودبرداری، ...
شرکت خانــه (سهامی خاص) در نظر دارد؛ عملیات خرید سنگ پروژه طاق بستان کرمانشاه به نشانی کرمانشاه- ابتدای بلوار طاق بستان- روبروی پارک فدک- جنب هتل پارسیان ...
شرکت خانــه (سهامی خاص) در نظر دارد؛ انجام عملیات تهیه، نصب و راه اندازی دیزل ژنراتور و تابلوهای کنتوری طبقات به همراه متعلقات مربوطه بلوک‌های D، ...
شرکت خانــه (سهامی خاص) در نظر دارد؛ عملیات خرید محصولات پیش ساخته گچ برگ و تایل‌های گچی به همراه کلیه متعلقات نصب جهت طبقات 3+ الی 8+ (واحدهای اداری) ...
شرکت خانــه (سهامی خاص) در نظر دارد؛ عملیات تهیه، تأمین، حمل مصالح و اجرای عملیات ابنیه، پمپ‌های آبرسانی و آتش‌نشانی بلوک‌های E و F به همراه ...
دانلود فایل PDF
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله‌ای- نوبت دوم
شرکت خانــه (سهامی خاص) در نظر دارد؛ تهیه، تأمین، بارگیری، حمل تا کارگاه، باراندازی، ...
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله‌ای- نوبت دوم(دانلود فایل PDF)
شرکت خانــه (سهامی خاص) در نظر دارد؛ عملیات جمع‌آوری و حمل زباله، رفت و روب  ...
1 2 3