021-42064

مناقصه و مزایده

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله‌ای
شرکت خانــه (سهامی خاص) در نظر دارد؛ تهیه، تأمین، حمل مصالح و اجرای عملیات نازک‌کاری، نما، محوطه و تأسیسات ...
پیرو آگهی‌های منتشره در مورخ 11/02/1401 و 17/02/1401 با موضوع مشارکت در احداث پروژه 22 ویلای مسکونی سنبل متعلق به شرکت خانه، بدینوسیله به اطلاع میرساند ...
مناقصه عمومی دو مرحله‌ای شناسایی شریک (سرمایه‌گذار- سازنده) - نوبت دوم
جهت مشارکت در احداث پروژه 22 ویلای مسکونی سنبل متعلق به شرکت خانه ...
مناقصه عمومی دو مرحله‌ای شناسایی شریک (سرمایه‌گذار- سازنده)جهت مشارکت در احداث پروژه 22 ویلای مسکونی سنبل متعلق به شرکت خانه          ...
مناقصه عمومی دو مرحله‌ای شناسایی شریک (سرمایه‌گذار- سازنده)  دانلود
جهت مشارکت در احداث پروژه 24 ویلای مسکونی صنوبر 3 متعلق ...
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله‌ای – نوبت دوم
 
شرکت خانــه (سهامی خاص) در نظر دارد؛ تهیه، تأمین، حمل مصالح و اجرای عملیات اسکلت ...
 
برای دریافت اینجا را کلیک کنید
شرکت خانــه (سهامی خاص) در نظر دارد؛ قرارداد مشاوره در خصوص خدمات مهندسی و تکمیل طراحی نقشه‌های ...
 
آگهی مناقصه عمومی
 نوبت اول
شرکت خانــه (سهامی خاص) در نظر دارد؛ تأمین نیروی انسانی مورد نیاز برای انجام خدمات حفاظت فیزیکی، ...
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله‌ای
(نوبت دوم)
شرکت خانــه (سهامی خاص) در نظر دارد؛ عملیات خرید، تأمین و حمل مصالح و اجرای سیستم سرمایش اسپلیت، ...
1 2