021-42064

مناقصه و مزایده

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله‌ای- نوبت اول
شرکت خانــه (سهامی خاص) در نظر دارد؛ تهیه، تأمین، بارگیری، حمل تا کارگاه، باراندازی، نصب و راه اندازی ...
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله‌ای- نوبت دوم
شرکت خانــه (سهامی خاص) در نظر دارد؛ تهیه، تأمین، حمل مصالح و اجرای عملیات نازک‌کاری، نما، محوطه ...
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله‌ای- نوبت اول
شرکت خانــه (سهامی خاص) در نظر دارد؛ عملیات جمع‌آوری و حمل زباله، رفت و روب  معابر، نگهداری ...
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله‌ای
شرکت خانــه (سهامی خاص) در نظر دارد؛ تهیه، تأمین، حمل مصالح و اجرای عملیات نازک‌کاری، نما، محوطه و تأسیسات ...
پیرو آگهی‌های منتشره در مورخ 11/02/1401 و 17/02/1401 با موضوع مشارکت در احداث پروژه 22 ویلای مسکونی سنبل متعلق به شرکت خانه، بدینوسیله به اطلاع میرساند ...
مناقصه عمومی دو مرحله‌ای شناسایی شریک (سرمایه‌گذار- سازنده) - نوبت دوم
جهت مشارکت در احداث پروژه 22 ویلای مسکونی سنبل متعلق به شرکت خانه ...
مناقصه عمومی دو مرحله‌ای شناسایی شریک (سرمایه‌گذار- سازنده)جهت مشارکت در احداث پروژه 22 ویلای مسکونی سنبل متعلق به شرکت خانه          ...
مناقصه عمومی دو مرحله‌ای شناسایی شریک (سرمایه‌گذار- سازنده)  دانلود
جهت مشارکت در احداث پروژه 24 ویلای مسکونی صنوبر 3 متعلق ...
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله‌ای – نوبت دوم
 
شرکت خانــه (سهامی خاص) در نظر دارد؛ تهیه، تأمین، حمل مصالح و اجرای عملیات اسکلت ...
1 2 3