021-42064

مناقصه و مزایده

 
 جهت دانلود مدارک اینجا را کلیک نمایید.                                  ...
 برای دانلود متن ذیل ، شرایط و کل جزییات مدارک اینجا را کلیک کنید .
 
 
 
شرکت خانه (سهامی خاص)
شرايط ...
آگهي مزايده عمومي
شركت خانـــــه (سهامي خاص) در نظر دارد؛ آهن آلات ضایعاتی موجود در پروژه مجتمع مسکونی رومای کیش را از طريق مزايده عمومي واگذار ...
شرکت خانه (سهامی خاص)
شرايط شركت در مزايده عمومی شماره
(  2/411/99)  نوبت دوم
املاک شرکت خانه
) شرايط عمومي شركت ...
1 2 3